Panduan Tugas Jawatankuasa Program Nilam

Panduan Tugas Jawatankuasa Program Nilam

1.      Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat-menyurat.
2.      Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal berkaitan.
3.      Membantu Penyelaras Program menjalankan aktiviti NILAM.
4.      Mempamerkan data dan maklumat di sudut NILAM.
5.      Mengumpulkan maklumat (kertas kerja, laporan, bahan, data) dan menyerahkan kepada Penyelaras  Program.
6.      Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada Penyelaras Program dan salinan kepada Pengerusi.
7.      Menyemak dan mengesahkan rekod bacaan murid.
8.      Mengumpul data rekod membaca dan Rakan Pembaca murid daripada Guru Tingkatan/Kelas setiap bulan.
9.      Memasukkan data ke pangkalan data i-Nilam pada setiap akhir bulan.
10.   Menganalisis data rkod bacaan dan rekod aktiviti Rakan Pembaca.
11.    Menyerahkan analisis data rekod bacaan murid dan analisis aktiviti Rakan Pembaca kepada Guru NILAM.
12.   Mengemas kini data NILAM.

13.   Menyemak dan mengesahkan bacaan murid. 

Comments

Popular posts from this blog

Senarai Tugas Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja PSS

Sejarah Sek. Men. Keb. Seri Kota Puteri 2

Logo Sekolah