Posts

Perancangan Aktiviti Sepanjang 2015

JANUARI : Pengemaskinian PSS oleh GPM bersama JK Kerja PSS dan Pengawas PSS Penyerahan Watikan Pelantikan Pengawas PSS Mesyuarat JK Induk dan JK Kerja PSS Pengoperasian PSS FEBRUARI : Pengoperasian PSS Minggu PSS 1 (Projek Menambah Koleksi Buku - Derma Buku Terpakai) Kursus Dalaman Pengawas PSS Sesi 1 (Sistem Sirkulasi) Membina Galeri dan Mengemaskini SALC Pelaksanaan Program NILAM MAC : Pengoperasian PSS Mengemaskini Sudut Pameran Bertema Penganugerahan Program NILAM 1 APRIL : Pengoperasian PSS Kursus Dalaman Pengawas PSS Sesi 2 (Proses Teknik) Penerbitan Buletin PSS Jejak Maklumat Hari Guru MEI : Pengoperasian PSS Keceriaan Dalaman PSS Program Sambutan Hari Guru Pelancaran Projek Pukal Program NILAM (Guru Program NILAM) Membina Pondok Bacaan (Kekal) – di pondok menunggu bas Membeli bahan bacaan (Pesta Buku - Projek Galakan Membaca PIBG) JUN : Pengoperasian PSS Pemantauan Bilik-bilik Khas Kursus Dalaman Pe

Perancangan Jangka Pendek

Penyusunan Semula PSS SMKSKP2 Merancang dan melaksanakan, PSS SMKSKP2 mendapat wajah baru dengan penyusunan semula JK Induk, JK Kerja, Pengawas PSS dan kemas kini susun atur PSS menjelang Februari 2015 Program NILAM Merancang dan melaksanakan, Program Galakan Membaca NILAM dilaksanakan dan mengumpul data NILAM bermula Februari 2015. Memastikan bergeraknya Projek Pukal, Duduk Membaca, Bacaan Senyap, Taman Ilmu, Pondok Bacaan, Sudut NILAM setiap kelas, Bilik Operasi NILAM dan kemas kini data semasa rekod NILAM pada tahun ini. Mencari Sumber Kewangan Tambahan Merancang dan melaksanakan program yang mampu mengumpul dana untuk menambah koleksi bahan dan keceriaan PSS seperti jualan kad, VCD/DVD terbitan PSS. Mengemas kini stok, rekod, dokumentasi Memasti dan melaksanakan proses berterusan stok, rekod, pengkatalogan dan dokumentasi PSS bermula Januari 2015.   Penerbitan Buletin 2015 Merancang dan menerbitkan buletin dwibulanan bermula Mac 2015.

Jawatankuasa Program Nilam 2015

JAWATANKUASA PROGRAM NILAM 2015 Pengerusi                                     : Pn. Hjh. Jam’iyah Binti Darmawan (Pengetua) Timbalan  Pengerusi                     : Pn. Marzitah Binti Abd Malek (Penolong Kanan 1) Naib Pengerusi I                           : En. Mohd Khair Bin Redzuan (PK HEM) Naib Pengerusi II                         : Pn. Mahani Binti Abdul Majid (PK Kokurikulum) Guru Perpustakaan dan Media      : Pn. Hanem Binti Sulaiman Setiausaha                                    : Pn. Hasmani Binti Ghazali Pen. S/U Data Nilam                     : Pn. Nor Azura Binti Abdul Raman Guru Perpustakaan                        : Pn. Nur Dalila Binti Yusof Guru Rakan Pembaca                    : Pn. Wan Athirah Binti Mat Yusof Ahli                                              : Semua Ketua Panitia   Semua Guru Kelas   Wakil PIBG 

Panduan Tugas Jawatankuasa Program Nilam

Panduan Tugas Jawatankuasa Program Nilam 1.       Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat-menyurat. 2.       Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal berkaitan. 3.       Membantu Penyelaras Program menjalankan aktiviti NILAM. 4.       Mempamerkan data dan maklumat di sudut NILAM. 5.       Mengumpulkan maklumat (kertas kerja, laporan, bahan, data) dan menyerahkan kepada Penyelaras  Program. 6.       Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada Penyelaras Program dan salinan kepada Pengerusi. 7.       Menyemak dan mengesahkan rekod bacaan murid. 8.       Mengumpul data rekod membaca dan Rakan Pembaca murid daripada Guru Tingkatan/Kelas setiap bulan. 9.       Memasukkan data ke pangkalan data i-Nilam pada setiap akhir bulan. 10.    Menganalisis data rkod bacaan dan rekod aktiviti Rakan Pembaca. 11.     Menyerahkan analisis data rekod bacaan murid dan analisis aktiviti Rakan Pembaca kepada Guru NILAM. 12.    Mengemas kin

Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH Pengerusi                                        : Pn. Hjh. Jam’iyah Binti Darmawan (Pengetua) Timbalan  Pengerusi                     : Pn. Marzitah Binti Abd Malek (Penolong Kanan 1) Naib Pengerusi I                           : En. Mohd Khair Bin Redzuan (PK HEM) Naib Pengerusi II                         : Pn. Mahani Binti Abdul Majid (PK Kokurikulum) Guru Perpustakaan dan Media     : Pn. Hanem Binti Hj. Sulaiman Bank Soalan                                 : Pn. Hazuranosika Binti Ab Samad Penyelaras  Nilam                         : Pn. Hasmani Binti Ghazali Guru Perpustakaan                       : Pn. Nur Dalila Binti Yusof      Penyelaras  APD                             : Pn. Hajariah Nor Binti Haramaini Penyelaras  ICT                               : Cik Suwaibatul Aslamiah binti Hashim Guru Rakan Pembaca                   : Pn. Wan Athirah Binti Mat Yusof Ahli                                        

Panduan Tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

Panduan Tugas Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 1. Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek. 2. Memperbanyak koleksi PSS. 3. Mempertingkat penggunaan PSS. 4. Memastikan kelengkapan PSS. 5. Memastikan keselesaan PSS. 6. Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar. 7. Pengagihan beban tugas. 8. Merancang kursus dan bengkel dalaman dan luar untuk guru dan pelajar PSS. 9. Penyebaran maklumat kepada guru dan pelajar mengenai PSS dan penggunaannya. 10. Memastikan buku stok dikemas kini. 11. Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM)  tahunan PSS. 12. Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan dipatuhi. 13. Merancang aktiviti dan pelaksananya. 14. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan. 15. Memastikan keselamatan semua bahan bantu mengajar  (BBM) yang menggunakan elektrik.