Pengenalan Pusat Sumber Sekolah

Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan elemen yang penting dalam memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh itu, PSS perlu merancang program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warga pendidik dan murid yang berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia bagi memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


Pembangunan Pusat Sumber Sekolah akan memberi tumpuan kepada program pembangunan fizikal, penggunaan ICT dalam pembelajaran, penerapan budaya ilmu dan membaca di kalangan murid dan guru.

Comments

Popular posts from this blog

Senarai Tugas Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja PSS

Sejarah Sek. Men. Keb. Seri Kota Puteri 2

Logo Sekolah