Objektif Pembangunan Pusat Sumber Sekolah

  • Melaksanakan penstrukturan semula fizikal PSS
  • Mewujudkan PSS di setiap ruang prasarana sekolah
  • Menjadikan PSS sebagai pusat teknologi semasa untuk memperolehi, berkomunikasi, dan memproses maklumat
  • Melibatkan seluruh warga sekolah secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui penyediaan, pengurusan dan penggunaan pelbagai bahan sumber
  • Menjadi pusat penerbitan bagi membantu guru menghasilkan bahan pengajaran dan membantu murid menghasilkan karya pembelajaran
  • Menggalakkan tabiat suka membaca dan memperkembangkan minat serta kemahiran membaca, dan membina sikap apriasi sastra, membina suatu masyarakat yang membaca, seterusnya ke arah budaya ilmu.

Comments

Popular posts from this blog

Senarai Tugas Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja PSS

Sejarah Sek. Men. Keb. Seri Kota Puteri 2

Logo Sekolah