Visi dan Misi Pusat Sumber

VISI PSS

Pusat Sumber SMK Seri Kota Puteri 2 penyumbang pembentukan pelajar gemilang menjelang 2018.


MISI PSS

Memajukan Pusat Sumber Sekolah melalui;

  • Memperbanyakkan koleksi bahan yang diuruskan secara sistematik
  • Menyediakan sumber pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan yang efektif dan menarik.
  • Menyediakan perkhidmatan sumber kokurikulum secara sistematik dan cemerlang
  • Mewujudkan persekitaran sekolah sumber yang bersih, kondusif dan ceria di semua  tempat.
  • Menjadi sumber membentuk sahsiah dan akhlak yang terpuji serta bermoral sebagai budaya hidup seharian
  • Menjadi sumber penjalin hubungan dua hala yang sangat baik antara ibu bapa, komuniti dan pihak yang berurusan dengan sekolah demi menjana kecemerlangan sekolah selaras dengan wawasan negara.

Comments

Popular posts from this blog

Senarai Tugas Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja PSS

Sejarah Sek. Men. Keb. Seri Kota Puteri 2

Logo Sekolah