Panduan Tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

Panduan Tugas Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

1. Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek.
2. Memperbanyak koleksi PSS.
3. Mempertingkat penggunaan PSS.
4. Memastikan kelengkapan PSS.
5. Memastikan keselesaan PSS.
6. Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar.
7. Pengagihan beban tugas.
8. Merancang kursus dan bengkel dalaman dan luar untuk guru dan pelajar PSS.
9. Penyebaran maklumat kepada guru dan pelajar mengenai PSS dan penggunaannya.
10. Memastikan buku stok dikemas kini.
11. Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM)  tahunan PSS.
12. Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan dipatuhi.
13. Merancang aktiviti dan pelaksananya.
14. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan.

15. Memastikan keselamatan semua bahan bantu mengajar  (BBM) yang menggunakan elektrik. 

Comments

Popular posts from this blog

Senarai Tugas Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja PSS

Sejarah Sek. Men. Keb. Seri Kota Puteri 2

Logo Sekolah